Browsing All posts tagged under »açlık grevi«

Açlık Grevleri ve Siyasetin Sonu – Yavuz Yıldırım

Kasım 13, 2012

Açlık Grevleri ve Siyasetin Sonu – Yavuz Yıldırım için yorumlar kapalı

Açlık grevleri, bedenin siyasetle temasını görünür kılan en sembolik olaylardır; siyasal fikir ve olayların fiziksel beden üzerinden karşılıklı olarak nasıl bir çekişmeye girdiğinin göstergesidir. Söz konusu çekişme, egemenin koyduğu kurallar ile ona karşı çıkan, direnen düşünceler arasında artık sadece fikirsel bir ayrım değil yaşamsal bir ayrım olduğunu gösterir. Tıpkı savaşlar gibi, haklılık ya da haksızlık […]