Yabancılaşmış Emek – Karl Marx

Şubat 11, 2013

Yabancılaşmış Emek – Karl Marx için yorumlar kapalı

Ekonomi politiğin öncüllerinden yola çıktık. Onun dilini ve onun yasalarını benimsedik. Özel mülkiyeti, bir yandan emek, sermaye ve toprağın, öte yandan, ücret, kapitalist kâr ve toprak rantının ayrılmasını varsaydık; tıpkı işbölümü, rekabet, değişim-değeri kavramı vb. gibi. Ekonomi politiğin kendisinden yola çıkarak, onun kendi terimlerini kullanarak, işçinin meta, hem de en sefil meta düzeyine düşürülmüş bulunduğunu, […]

Posted in: Felsefe

Sosyalizm ve Din – Viladimir İliç Lenin

Şubat 11, 2013

Sosyalizm ve Din – Viladimir İliç Lenin için yorumlar kapalı

Bugünkü toplum, tamamen geniş emekçi kitlelerin nüfusunun ufak bir azınlığı; yani toprak sahipleri ve kapitalistler sınıfı tarafından sömürülmesi esası üzerine kurulmuştur. Bütün yaşamları boyunca kapitalistler hesabına çalışan “özgür” işçilere sadece kazanç sağlayan kölelerin yaşamını sürdürmeye, kapitalist köleliğin güvenini ve sürekliliğini sağlamaya yetecek oranda geçim olanağı “tanındığından”, bu toplum bir köle toplumudur. İşçilerin ekonomik baskı altında […]

Posted in: Felsefe

İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması – Viladimir İliç Lenin

Şubat 11, 2013

İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması – Viladimir İliç Lenin için yorumlar kapalı

İŞÇİ sınıfı hareketi güçlendikçe, burjuvazinin ve feodallerin, o hareketi bastırma ya da parçalama çabaları daha da çılgınlaşıyor. Her iki yöntem -kuvvete başvurarak bastırma ve burjuva etkisiyle parçalama- tüm dünyada, bütün ülkelerde sürekli olarak uygulanmaktadır; egemen sınıfların çeşitli partileri, bu yöntemlerden zaman zaman birini, zaman zaman ötekini işletiyorlar. Rusya’da özellikle 1905’ten sonra, burjuvazinin daha akıllı mensupları, […]

Posted in: Siyaset

Nedensellik ve Determinizm – H. Cem ÇELİK

Şubat 10, 2013

Nedensellik ve Determinizm – H. Cem ÇELİK için yorumlar kapalı

Giriş Eski yunan filozoflarından beri süregelen bilim ve din ilişkisi tarih içinde farklı pozisyonlar alsa da sürekli bir mücadelenin konusu olmuştur. İnsan doğaya dair bilgisini arttırdıkça onun kör güçlerini kontrol altına almak için doğaüstü kuvvetlere ve dine daha az gerek duymuştur. Bu anlamda doğayı ve insanı anlamadaki bakışımız doğanın bize verdiği bilgilerle sürekli bir derinleşme […]

Posted in: Felsefe

Determinizim

Şubat 10, 2013

Determinizim için yorumlar kapalı

Determinizm İlkesi Nedensellik, genel olarak nedensellik ilkesi olarak bilinen ve olay ve olguların birbirine belirli bir şekilde bağlı olması, her şeyin bir nedeni olması ya da her şeyin bir nedene bağlanarak açıklanabilir olması ya da belli nedenlerin belirli sonuçları yaratacağı, aynı nedenlerin aynı koşullarda aynı sonuçları vereceği iddiasını içeren felsefe terimi. Tanım Aynı neden aynı […]

Posted in: Felsefe

Aylaklığa Övgü – Bertrand Russell

Şubat 9, 2013

Aylaklığa Övgü – Bertrand Russell için yorumlar kapalı

Kuşağımdan pek çok kişi gibi ben de “Boş duranı Allah sevmez” deyişiyle büyüdüm. Son derece erdemli bir çocuk olduğum için, söylenen her şeye inandım, sonuçta öyle erdemli biri olup çıktım ki, şimdiye kadar çalışıp durdum. Ne var ki vicdanım eylemlerimi denetlese de, düşüncelerim müthiş bir devrime uğradı. Dünyamızda gereğinden çok şey yapılıp durduğu, sanayileşmiş modern […]

Posted in: Felsefe

Paris cinayetinin tek suçlusu; faşist diktatörlüktür. – Z. Baki Kamil

Ocak 18, 2013

Paris cinayetinin tek suçlusu; faşist diktatörlüktür. – Z. Baki Kamil için yorumlar kapalı

Tayyip Erdoğan ve diğer AKP yöneticileri, Paris’te alçakça öldürülen 3 kürt devrimci militanın katillerinin faşist devlet olduğunu itiraf ediyorlar. Faşist devleti yöneten hükümetin Paris olaylarıyla ilgili beyanatlarına rağmen, sahte barış umutlarının “sönmemesini” isteyen sosyalist geçinen reformistlerde gerçekleri görmezden gelerek, hükümetin sözde başladığı “Kürt ulusal sorunun çözümü için müzakerelerin ” selametle yürütülmesinin “Paris cinayetinin açığa çıkmasına […]

Posted in: Güncel

Göç yolları – Hasan KAYA

Ocak 17, 2013

Göç yolları – Hasan KAYA için yorumlar kapalı

Çok Partili Dönem ve Dışa Bağımlılık  (1946–1960) 1946 yılı Türkiye tarihinde hep önemli bir dönüşümün tarihi olarak anılır. Bunu değişik çevreler farklı yorumlamakla birlikte ortak olan kanı, 1946 yılının Türkiye için bir dönüm noktası olmasıdır. Hem iktisadi hem siyasi anlamda birçok değişimin yaşandığı yıl olmasıyla gerçekten anılmaya değer bir dönemi simgeler. Öncelikle çok partili parlâmenter […]

Posted in: Siyaset

Emperyalizme karşı mücadele Marksizm’in yeniden inşasının anahtarıdır -Eric M. Mann

Ocak 17, 2013

Emperyalizme karşı mücadele Marksizm’in yeniden inşasının anahtarıdır -Eric M. Mann için yorumlar kapalı

Gelişim düzeyi ne olursa olsun, uluslararası sınıf mücadelesinin politikası Marksizmdir. I. Tez Dünya emperyalizminin merkezleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya’da, anti-emperyalizm, XXI. yüzyılın devrimci Marksizm’ini yeniden tanımlayan merkezi özellik olmalıdır. Ezen uluslarda (G8) Marksizm için açık bir şekilde teorileştirilen anti-ırkçı ve anti-emperyalist bir strateji, mevcut ekonomik, askeri ve ideolojik her türlü tezahürlerinde emperyalist […]

Posted in: Siyaset

Bask modeli: Müzakare olmadan gelen özerklik

Ocak 11, 2013

Bask modeli: Müzakare olmadan gelen özerklik için yorumlar kapalı

‘Bask modeli’ Türkiye’de 1990’lı yıllardan bu yana Kürt sorununa yönelik bir çözüm modeli olarak tartışılıyor. Dünyadaki etnik temelli savaş/barış süreçlerinin hepsinin kendine has özellikleri var, ancak İspanya bir yönüyle diğer benzer süreçlerin birçoğundan farklı bir özelliğe sahip. Bu da İspanya’da, ülkede yaşayan farklı bir etnik grup olan Basklar’ın yaşamlarını sürdürdüğü Bask bölgesine özerkliğin, Bask örgütlerle […]

Posted in: Siyaset

Barış müzakerelerinde gazetecilik: Sri Lanka örneği 3

Ocak 9, 2013

Barış müzakerelerinde gazetecilik: Sri Lanka örneği 3 için yorumlar kapalı

Mahmut Hamsici Sri Lanka’da ana akım medyanın büyük bölümü, uzun yıllara yayılan savaş boyunca savaş politikalarını destekleyen bir yayıncılık yaptıkları eleştirilerine hedef oldu. Ancak çoğu gözlemciye göre, bu dönemde bunun istisnaları da yok değildi. Savaş karşıtı habercilik yapan gazetecilerin bazıları ise, uluslararası gazetecilik örgütlerinin tespitlerine göre, işten atılma, hapis, tehdit, ülkeden çıkmak zorunda kalma, kaçırılma, […]

Posted in: Siyaset

Barışa Giden Yol: Eller tetikten aynı anda çekildi 2

Ocak 8, 2013

Barışa Giden Yol: Eller tetikten aynı anda çekildi 2 için yorumlar kapalı

Sri Lanka’da 2002 ve 2004 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yaparken Tamil Kaplanları’yla müzakere sürecini yürüten Austin Fernando deneyimlerini BBC Türkçe’ye anlattı. Sri Lanka ve Türkiye arasında benzerlik bulunduğunu savunan Fernando’ya göre görüşmelerin şeffaflığından, medyanın süreçteki yayıncılığı konusuna kadar Türkiye’nin Sri Lanka sürecinden alacağı çok ders var 2002 ve 2004 yılları arasında Sri Lanka’nın […]

Posted in: Siyaset